De #1 Glamping Expert
Alle glampings zijn geverifieerd
Lage prijs garantie
1.500+ Glamping accommodaties

Privacyverklaring

Glampings geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Glampings. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u de website van Glampings bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:

welke pagina's worden bezocht, voor onze statistieken

uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken de naam van uw computersysteem en type internetbrowser, zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glampings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in onze administratie, reserveringssysteem en e-mailsysteem. De gegevens worden gebruikt om uw reservering te monitoren en om u op de hoogte te houden over onze producten en diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Indien u als bezoeker een boeking maakt op onze website wordt deze direct geplaatst in het systeem van onze aanbieders. Ook de betaling gebeurd via het systeem van de aanbieder.

Glampings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Glampings analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Glampings ontvangt een kopie van de reservering voor een juiste afhandeling met de aanbieder

Glampings volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

Glampings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glampings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glampings verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan betrokken dienstverleners indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Glampings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw bezoek aan de website

Om te kunnen meten welke websites bezoekers naar Glampings sturen, slaan zowel Glampings als deze externe websites gegevens op in een cookie. Voor meer informatie over de cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Veiligheid

Uw betalings- en persoonlijke gegevens worden via Internet naar het systeem van de aanbieder verzonden. Glampings gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat onder in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Glampings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]glampings.com.

Uw gegevens inzien/wijzigen

U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Glampings in te zien en aan te (laten) passen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]glampings.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Stelt u geen prijs op promotionele nieuwsbrieven of direct mail? Meld u dan eenvoudig af van onze promotiemails via de website.

Contactgegevens

Glampings BV Oude Oeverstraat 120-6 6811 JZ Arnhem

E-mail info[at]glampings.com Contactpersoon voor privacyzaken: Afdeling klantenservice